Lập di chúc mới thì di chúc cũ còn hiệu lực hay không?

  • tuelamlaw |
  • 14-04-2021 |
  • 229 Lượt xem
Câu hỏi:
Ông tôi khi còn sống có lập 1 bản di chúc có công chứng về việc để lại nhà đất cho con trai trưởng, nhưng sau vài năm ông lập lại di chúc khác để lại nhà đất cho con trai thứ. Vậy xin hỏi luật sư bản di chúc nào có giá trị pháp lý ?
Cảm ơn!
Trả lời: 

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Khi lập di chúc người lập di chúc trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật và di chúc được chứng thực tại UBND xã phường thì di chúc có hiệu lực. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

Việc lập di chúc cũng có thể được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng.

Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.”

“Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực
Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.”

Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

“1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Căn cứ theo quy định trên thì người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trường hợp ông của bạn lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Và đối với di chúc sau đó, nếu di chúc đó cũng đã được chứng thực hợp pháp theo quy định pháp luật, thì nó hoàn toàn có giá trị pháp lý và di chúc cũ không còn hiệu lực.

Nhưng trường hợp ông của bạn chưa đem di chúc đó đi chứng thực, thì di chúc sau hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *