MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

  • tuelamlaw |
  • 17-05-2021 |
  • 667 Lượt xem

Đăng ký khai sinh là đăng kí sự kiện sinh (ra đời) cho đứa trẻ mới được sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy đăng ký như thế nào thủ tục ra sao? Mẫu đơn đăng ký cụ thể?.Hiện nay đã có mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh mới theo Thông tư 04/2020/TT-BTP, dưới đây đây là đơn đăng ký khai sinh và một số lưu ý khi đăng ký khai sinh.

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh: …………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….ghi bằng chữ: …………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:………………….. Dân tộc:……………………..Quốc tịch: ………………………………..

Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: …………………………………………………………………………

Năm sinh: (5)……………………………………..Dân tộc:……………….Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người cha: ………………………………………………………………………….

Năm sinh: (5)……………………………………..Dân tộc:……………….Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Đề nghị cấp bản sao(6): Có    , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

……………………………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.. 

Một số lưu ý trong đăng ký khai sinh

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, nội dung khai sinh được hướng dẫn như sau:

Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa… Bên cạnh đó, cũng không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Ngoài ra, việc đăng ký khai sinh muộn cho con cũng đã có sự thay đổi. Nếu như trước đây, theo quy định tại Điều 27, Nghị định 110 năm 2013, người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ, nếu không thực hiện đúng thời hạn quy định sẽ bị phạt cảnh cáo. Thời hạn đúng để khai sinh mà không bị phạt là 60 ngày kể từ khi đứa trẻ được sinh ra.

Tuy nhiên, Nghị định 82 năm 2020 có hiệu lực từ 01/9/2020 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định này, có nghĩa là đăng khai sinh muộn cho con không còn bị phạt.

  Vì nhiều lý do khác nhau mà một số cha mẹ đi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh muộn cho con. Vậy thủ tục mẫu đơn sẽ được chúng tôi chia sẻ dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………………………………..

Tôi là (Họ và tên người làm đơn):……………………………………………

Nơi thường trú/Tạm  trú: ……………………………………..

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:………………………

Số…………., cấp tại:…………….., ngày, tháng, năm cấp:…………..

Quan hệ với người được khai sinh: ………………..

 

Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……………………………………………….Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..

Nơi sinh: …………..Dân tộc:…………………Quốc tịch:……………

Con thứ mấy: ………………Số con trong một lần sinh: …………………………

 

 

Phần khai về cha, mẹ

 

CHA MẸ
Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Dân tộc

 

Quốc tịch

 

Quê quán (5)

 

Nơi thường trú/tạm trú (1)

 

 

Lý do không đăng ký đúng hạn: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

……………………….., ngày………..tháng………..năm ……….

                                                                                               

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *