Thông báo Website thương mại điện tử bán hàng

  • LTM |
  • 18-06-2019 |
  • 663 Lượt xem

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi thiết lập website thương mại điện tử để quảng cáo, bán hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh phải tiến hành thủ tục Thông báo Website thương mại điện tử bán hàng trực tuyến với Bộ Công Thương thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập tài khoản trên trang www.online.gov.vn

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ; Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Bước 5: Gắn biểu tượng đã thông báo mà Bộ Công Thương gửi lên Website thương mại điện tử bán hàng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Lưu ý:

– Trước khi thực hiện việc thông báo Website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải hoàn thiện, bổ sung đầy đủ thông tin trên website theo quy định pháp luật như: Thông tin chủ sở hữu Website, Giới thiệu chung về Website, các chính sách mua bán và đổi trả hàng, chính sách mua hàng, vận chuyển, chính sách bảo mật, phương thức thanh toán,…..

– Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu trong quá trình thực hiện thủ tục thông báo Website thương mại điện tử bán hàng.

      Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Thông báo website thương mại điện tử bán hàng của Luật Tuệ Lâm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

– Hotline: 0933898868;và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *