Đăng ký website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử

  • LTM |
  • 25-06-2019 |
  • 1067 Lượt xem

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi thiết lập website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử phải tiến hành thủ tục đăng ký Website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn và nộp trực tiếp tại Cục thương mại điện tử và kinh tế số.

Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập tài khoản trên trang www.online.gov.vn

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
  2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh).
  3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
  4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau: a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; b) Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấpdịch vụ thương mại điện tử.
  5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
  6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Cho biết hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ;

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp trực tiếp hoặc gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) (bộ hồ sơ đã đính kèm khi nộp hồ sơ trực tuyến).

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Xảy ra 02 trường hợp:

– Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký để doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ bản giấy đã hợp lệ, khớp với hồ sơ trực tuyến, Bộ Công Thương sẽ gửi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Bước 7: Gắn biểu tượng đã đăng ký mà Bộ Công Thương gửi lên Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Lưu ý:

– Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Công Thương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải hoàn thiện, bổ sung đầy đủ thông tin trên website theo quy định pháp luật như: Thông tin chủ sở hữu Website, Giới thiệu chung về Website, các chính sách mua bán và đổi trả hàng, chính sách mua hàng, vận chuyển, chính sách bảo mật, phương thức thanh toán,…..

– Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử.

      Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Đăng ký website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử của Luật Tuệ Lâm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

– Hotline: 0933898868;và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *