Thu hồi đất có được đền bù theo giá thị trường?

  • tuelamlaw |
  • 17-06-2021 |
  • 1086 Lượt xem

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Như vậy, nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như sau:

– Khi Nhà nước thu hồi đất sẽ bồi thường đất cho người dân dưới hình thức giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trừ trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, thu hồi đất do Nhà nước giao để quản lí, thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất sẽ không được bồi thường về đất,… theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013.

– Trường hợp không bồi thường bằng đất sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Theo quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không đền bù bằng đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng tiền. Giá trị khoản bồi thường sẽ được tính theo giá đất cụ thể.

Mặt khác, căn cứ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất cụ thể được quy định làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất,…

Giá đất cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể thông qua việc thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. Giá đất cụ thể của từng tỉnh sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử cấp tỉnh giúp người dân có thể tra cứu một cách dễ dàng.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, khi thu hồi đất Nhà nước sẽ bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Điều này có nghĩa là không có trường hợp đất bị thu hồi được bồi thường theo giá thị trường và so với giá thị trường thì giá đất cụ thể thấp hơn nhiều.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *