Mẫu đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

  • tuelamlaw |
  • 18-05-2021 |
  • 2697 Lượt xem

Việc xác định một người có bị mất năng lực hành vi dân sự hay không là phải được Tòa án xem xét và tuyên bố. Tòa án sẽ yêu cầu các cơ quan có chức năng giám định kiểm tra xem người này có thực sự không còn nhận thức được hành vi dân sự của mình hay không. Tòa án chỉ xem xét và tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hay không khi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc mất năng lực hành vi dân sự là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc giải quyết mất năng lực hành vi dân sự. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung yêu cầu…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–      

 

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã) (1)…………..…………..…………..

Họ và tên người yêu cầu:……………………………………………Sinh năm:…………………………..…….

Chứng minh nhân dân số:…………………………… do CA………..……….…….. cấp ngày…./…./………..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………….………………….……………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………………..……………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..……………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa việc như sau: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Do đó, tôi làm đơn này để yêu cầu Quý Tòa tuyên bố:
Ông/Bà:…………………………………………………….…………Sinh năm:………………………………….
Chứng minh nhân dân số:…………………………… do CA………..……….…….. cấp ngày…./…./………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..….……………………………

Địa chỉ cư trú hiện tại:………………………………………………………………….……………………………

Mất năng lực hành vi dân sự.

Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(3)

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………………………………….

Đồng thời Công nhận Ông/Bà (4) …………………………………………….. làm người đại diện hợp pháp của Ông/Bà………………….…………… trong thời gian người này mất năng lực hành vi dân sự. Với phạm vi đại diện (nếu có) như sau:…………..…………………………………………….…………………………………. 
Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 và Chương XXIV Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Để (5)………….………………………………………………………………….…………………………………..
Tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu ,chứng cứ sau: (6)……..…….…………………………………. …….………………………………….…………………………………………….…………………………………… 

Tôi xin cam kết những lời khai trong đơn này là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm nếu những lời khai trên là sai.

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp nhận yêu cầu trên của tôi, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

………, ngày…. tháng…. năm…..(7)  

Người làm đơn               

(ký và ghi rõ họ tên)          

 Hướng dẫn viết đơn:

(1) Ghi tên Tòa cấp huyện nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự cư trú, làm việc;

(2) Ghi cụ thể những nội dung yêu cầu và trình bày sự việc dẫn tới việc làm đơn;

(3) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó;

(4) Chỉ định một cá nhân làm người đại diện hợp pháp của người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân;

(5) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu;

(6) Liệt kê các tài liệu, chứng cứ có ghi rõ số lượng kèm theo đơn yêu cầu, bản gốc hay bản sao;

(7) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *