Đăng ký nhận tư vấn

  • Admin |
  • 24-05-2019 |
  • 663 Lượt xem

Một số lưu ý ghi gửi yêu cầu tư vấn qua email:

  • Để tiện cho việc nắm bắt và trả lời thông tin, bạn nên gửi email tiếng việt có dấu và trình bày đầy đủ nội dung vụ việc một cách ngắn gọn dễ hiểu, có mốc thời gian cụ thể.
  • Vì lượng email cần tư vấn gửi đến quá nhiều, chúng tôi không thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi. Vì vậy trong vòng từ 7 – 10 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi mang tính chất chung chung, không rõ ý, rõ nghĩa, câu hỏi không dấu, câu hỏi đã được gửi tới các công ty luật khác, câu trả lời bài tập của sinh viên, ….