Hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  • tuelamlaw |
  • 10-06-2021 |
  • 359 Lượt xem

Nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân sau khi đăng ký bảo hộ thành công sẽ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định. Chủ văn bằng bảo hộ cần nắm được các quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ, về việc gia hạn hiệu lực của văn bằng khi có nhu cầu tiếp tục sử dụng để thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Thời hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019: “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.”

2. Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

2.1. Hồ sơ gia hạn

Để gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ như sau:

(1) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

(2) Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

(3) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(4) Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

2.2. Phí, lệ phí gia hạn

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn

+ Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/nhóm

+ Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH

2.3. Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn

– Để yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn.

Nếu nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn thời hạn 06 tháng thì phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

– Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo bằng văn bản, yêu cầu sửa đổi hoặc có ý kiến phản hồi trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo. Nếu hết thời gian ấn định mà Cục sở hữu trí tuệ không nhận được hồ sơ sửa đổi thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ hủy gia hạn.

3. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ, Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

– Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

– Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

– Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

– Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

– Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *