Điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

  • tuelamlaw |
  • 17-06-2021 |
  • 916 Lượt xem

Bồi thường về đất được hiểu là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất (theo khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất đều sẽ được nhận bồi thường về đất. Theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013, để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện chung

– Người sử dụng đất có:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật đất đai nhưng chưa được cấp.

– Không thuộc các trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất quy định tại Điều 82 Luật đất đai 2013 như sau:

+ Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng muối hoặc nuôi trồng thủy sản trong hạn mức giao đất nông nghiệp;

+ Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất (Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì vẫn được bồi thường);

+ Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

+ Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

+ Đất được Nhà nước giao để quản lý;

+ Đất thu hồi trong các trường hợp: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai,  cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trường hợp sử dụng đất nông nghiệp từ trước ngày 1/7/2004 không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì được bồi thường theo diện tích đang sử dụng thực tế và không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp).

2. Điều kiện riêng đối với từng trường hợp

– Nếu người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì hình thức sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

– Nếu người sử dụng đất là cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thì đất đang sử dụng không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê.

– Nếu người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

 + Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

– Nếu người sử dụng đất là tổ chức:

+ Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

+ Nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

 – Nếu người sử dụng đất là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao tại Việt Nam thì phải được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Nếu người sử dụng đất là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *