Đất không sử dụng sau bao lâu sẽ bị thu hồi? Bị thu hồi thì có được bồi thường không?

  • tuelamlaw |
  • 17-06-2021 |
  • 661 Lượt xem

 

1.Đất không sử dụng sau bao lâu sẽ bị thu hồi?

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá nên cần được đưa vào sử dụng một cách phù hợp. Do đó, để tránh lãng phí nguồn tài nguyên này, pháp luật quy định trong một số trường hợp Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất khi không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 64 Luật đất đai 2013 thì khi đất không được sử dụng rơi vào một trong các trường hợp sau sẽ bị Nhà nước thu hồi:

– Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục;

– Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục;

– Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư:

+ Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

+ Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

+ Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

2. Khi thu hồi đất thì có được bồi thường không?

Điều 82 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau:

– Các quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013;

– Đất được Nhà nước giao để quản lý;

– Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai 2013;

– Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật đất đai 2013.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 92 Luật đất đai 2013 cũng quy định tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất được quy định tại khoản a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 thì khi Nhà nước thu hồi đất cũng không được bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ các quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất không sử dụng sẽ không được bồi thường về đất. Mặt khác, trường hợp thu hồi đất không sử dụng mà đất là đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thì cũng không được bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *