04 thay đổi về việc tách hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

  • tuelamlaw |
  • 08-06-2021 |
  • 625 Lượt xem

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, theo đó việc tách hộ khẩu từ ngày này cũng sẽ có những sự thay đổi so với quy định trước đây.

1. Về điều kiện tách hộ khẩu

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ .

(Luật cư trú 2006 quy định Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu)

– Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

(Hiện hành, người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật Cư trú 2006 mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản)

– Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

2. Về hồ sơ thực hiện thủ tục

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Luật cư trú 2020 thì hồ sơ tách hộ khẩu gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

– Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Trước đây, khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006.

3. Giảm thời gian giải quyết thủ tục

Khi Luật Cư trú 2020 cớ hiệu lực thì thời gian thực hiện thủ tục tách hộ được thay đổi như sau:

Đối với thủ tục từ ngày 01/7/2021 thì thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc.

Đối với thủ tục trước ngày 01/7/2021 thì thời gian giải quyết là 07 ngày làm việc.

4. Kết quả thực hiện được cập nhật trên cơ sỡ dự liệu về cư trú

Từ ngày 01/7/2021, Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; Vì từ 01/7/2021 sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu giấy mà chuyển sang quản lý dân cư bằng hộ khẩu điện tử nên có sự thay đổi trong thủ tục tách hộ khẩu.

Trước ngày 01/7/2021, Cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *