Mẫu di chúc mới nhất và hướng dẫn cách viết di chúc

  • tuelamlaw |
  • 18-05-2021 |
  • 549 Lượt xem

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm dịch chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức: di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng.

Dưới đây là mẫu di chúc mới nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, vào lúc ….. giờ ….. phút,

tại …………………………………………………………………………………………………………….,

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………… Nơi cấp ………………………………………. Ngày  cấp …………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt các tài sản của tôi như sau:

Tài sản của tôi gồm: (1)

1……………………………..…………………………………………………….

………………………………….…………………………………………………2…………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………….…………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho: (2)

1/ Ông/bà: ……………………………………………. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… Nơi cấp ……………………………………… Ngày cấp …………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Giá trị di sản và loại di sản được hưởng: ……………………………………………………….

2/ Ông/bà: ……………………………………………….Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… Nơi cấp ……………………………………… Ngày cấp …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Giá trị di sản và loại di sản được hưởng: ………………………………………………………..

Ngoài ông/bà ………Tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: ………………………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Sau khi tôi qua đời, (3) ………………………  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng (nếu có):

  1. Họ và tên: …………………………………………….Sinh ngày ….tháng ….năm …………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………..Nơi cấp:……………………………. Ngày cấp:………………………………….………….

Hộ khẩu thường trú tại:……………..……………….………………….…………

Chỗ ở hiện tại:…….………………………………………………………..……….

  1. Họ và tên: …………………………………………….Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ khẩu số:…………….……….Nơi cấp:…………………………….…

Ngày cấp:………………………………….…..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………..…………………………

Hai người làm chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc này được lập xong vào hồi …. giờ …. phút, ngày … tháng … năm ….. Đã thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì. Di chúc được lập thành (4) …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ. Tôi đã đọc bản Di chúc này và thấy hoàn toàn đúng ý nguyện của tôi.

 

    NGƯỜI LÀM CHỨNG                                        NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)                             (Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

 

Chú thích:

  1. Liệt kê đầy đủ thông tin về các tài sản gồm bất động sản và động sản kèm theo thông tin về các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của các tài sản trên.
  2. Liệt kê chi tiết về thông tin nhân thân của người được hưởng di sản thừa kế
  3. Người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc
  4. Viết bằng số và bằng chữ

Hướng dẫn cách viết di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, Di chúc không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, để một di chúc được coi là hợp pháp thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Hình thức di chúc phải có tối thiếu các nội dung (Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015):

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

+ Di sản để lại và nơi có di sản

+ Những nội dung khác: ý nguyện của người để lại di chúc,…

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép.

– Nội dung trong di chúc phải không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu

– Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Về tài sản người để lại di chúc:

Đây gồm toàn bộ những tài sản chung và tài sản riêng của người để lại di sản di chúc bao gồm thông tin và các giấy tờ chứng minh.

– Đối với tài sản là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền trên đất thì sẽ có thông tin về vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thừa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành….

– Đối với tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy thì phải nêu được thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy, loại xe….

– Đối với tài sản là thẻ tiết kiệm thì phải nêu được thông tin về ngân hàng nơi lập thẻ tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm…

Về việc để lại tài sản cho người khác sau khi chết:

Khi người để lại di chúc muốn để tài sản lại cho ai thì phần ghi thông tin của người (những người) nhận tài sản nên ghi càng cụ thể, chi tiết càng tốt.

Những nội dung về nhân thân của người nhận tài sản nên ghi rõ là: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân với ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ thường trú …. Nếu được có thể bổ sung cả thông tin về Giấy khai sinh nếu là người có quan hệ huyết thống và một số giấy tờ khác để chứng minh quan hệ (nếu có).

Về phần ý nguyện của người để lại di chúc:

Phần ý nguyện là phần nếu người để lại di chúc có gì muốn dặn dò thêm người nhận di chúc. Có thể có phần này hoặc không có phần này. Ví dụ về việc yêu thương anh em, trông nom nhà cửa…

Về phần người làm chứng:

Mục người làm chứng có thể có hoặc không. Trường hợp người viết di chúc tự mình viết tay hoặc đánh máy bản di chúc thì không cần người làm chứng. Trường hợp nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc thì phải có ít nhất hai người làm chứng. Những nội dung về nhân thân của người làm chứng cũng cần phải được ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân với ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ thường trú ….

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *