Người chưa thành niên có được lập di chúc không?

  • tuelamlaw |
  • 02-06-2021 |
  • 350 Lượt xem

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc là người mà theo quy định của pháp luật có quyền lập di chúc để định đoạt khối tài sản của mình cho những người khác còn sống sau khi chết với ý chí hoàn toàn tự nguyện. Người lập di chúc chỉ có thể là cá nhân mà không thể là cơ quan, tổ chức…

  1. Quyền của người lập di chúc

Theo quy định của điều 626 Bộ luật dân sự 2015, người lập di chúc có được những quyền sau đây:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

– Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Người lập di chúc được quyền định đoạt đối với di sản thừa kế cũng như những người thừa kế di sản của mình và xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với phần di sản thừa kế mà họ được nhận. Vậy người chưa thành niên có quyền được lập di chúc và được hưởng những quyền trên hay không?

  1. Những ai có quyền được lập di chúc?

Căn cứ vào điều 625 BLDS 2015, những chủ thể sau đây có quyền lập di chúc

– Người thành niên đáp ứng điều kiện là minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi lập di chúc có quyền được lập di chúc, tức là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và hoàn toàn tự nguyện khi thành lập di chúc của mình.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Như vậy, cá nhân là người chưa hành niên vẫn có thể lập di chúc và được hưởng những quyền luật định của người lập di chúc là người thành niên khác, nhưng phải là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi và phải đáp ứng được điều kiện là được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Còn người dưới 15 tuổi không được lập di chúc.

Những người ở độ tuổi này thường chưa nhận thức đầy đủ được việc thực hiện hành vi cũng như hậu quả của hành vi lập di chúc, vì vậy pháp luật quy định cần phải có sự kiểm soát của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 630 BLDS 2015, di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi còn phải được lập thành văn bản thì mới hợp pháp.

Như vậy, từ những quy định của pháp luật có thể khẳng định:

– Người chưa thành niên là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được phép lập di chúc nếu:

+ Di chúc được lập thành văn bản;

+ Được sự đồng ý về việc lập di chúc từ cha, mẹ hoặc người giám hộ. Còn nội dung định đoạt tài sản thuộc về quyền của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

– Người từ 15 tuổi trở xuống không nằm trong các đối tượng được phép lập di chúc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *