DI CHÚC BẰNG VIDEO CÓ HIỆU LỰC KHÔNG?

 • tuelamlaw |
 • 29-04-2021 |
 • 492 Lượt xem

Di chúc là gì?

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Trong di chúc, cá nhân hoặc nhóm người được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến khi được phân chia hết đúng theo di chúc.

Các hình thức của di chúc

Di chúc có thể được thể hiện trong một hai hình thức: di chúc bằng văn bản hoặc di chúc bằng miệng.

Di chúc bằng văn bản được thể hiện dưới dạng chữ viết (viết tay, đánh máy…). Di chúc bằng văn bản bao gồm 04 hình thức:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc miệng hay còn gọi là di chúc ngôn bày tỏ ý chí để lại tài sản thừa kế của mình. Chỉ được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản.

Di chúc bằng video có được xem là có hiệu lực không?

Di chúc bằng video là gì?

Di chúc bằng video là hình thức di chúc bằng miệng được lập khi người đó còn sống muốn để lại tài sản cho người khác khi mình mất.

Căn cứ Điều 629 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về hình thức di chúc miệng như sau:

 • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Điều kiện để di chúc bằng video có hiệu lực

Căn cứ khoản 5 Điều 630 Bộ Luật dân sự 2015 quy định như sau:

 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng.
 • Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Riêng về phần làm chứng Điều 632 Bộ Luật dân sự 2015 quy định những người sau đây không được làm chứng:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, di chúc bằng video được xem là di chúc có hiệu lực pháp luật khi thỏa mãn được điều kiện có hiệu lực quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ Luật dân sự 2015.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi gửi đến quý khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm  để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *