Di chúc miệng cần đáp ứng các điều kiện nào?

  • tuelamlaw |
  • 14-04-2021 |
  • 189 Lượt xem

Câu hỏi: Thưa luật sư xin cho tôi hỏi khi lập di chúc miệng cần phải có những điều kiện nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo quy định tại Điều 627 Bộ Luật Dân sự 2015

“Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc bao gồm di chúc  được lập thành văn và di chúc miệng.

Di chúc miệng được lập trong “trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ”  theo quy định tại điều 629 Bộ luật dân sự.

Về điều kiện để di chúc miệng được coi là hợp pháp quy định tại khoản 5 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“- Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng;

– Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại và cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

– Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Như vậy, để di chúc miệng được coi là hợp pháp cần phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *