Câu hỏi:
Chào Luật sư. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi. Bố mẹ tôi vừa rồi có làm di chúc để lại di sản cho tôi và có 2 người làm chứng (di chúc này chưa có đóng dấu của cơ quan nhà nước). Tuy nhiên tôi đang không biết rằng hai người làm chứng này có đủ điều kiện không? Hai người này đều đã trên 18 tuổi, một người là hàng xóm, còn một người là chị dâu tôi ?
Xin được tư vấn !

Trả lời:

Điều 632 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.”

Như vậy, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc trừ những trường hợp được quy định trên.

Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Theo đó, nếu người hàng xóm và chị dâu không thuộc các trường hợp nêu trên thì hoàn toàn có thể là chủ thể để làm chứng cho việc di chúc của bố mẹ bạn.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!