Công bố di chúc được thực hiện như thế nào?

  • tuelamlaw |
  • 14-04-2021 |
  • 214 Lượt xem

Sau khi hoàn thành nội dung di chúc, để di chúc có thể được phổ biến với những người có liên quan hoặc người được chỉ định trong di chúc thì phải thực hiện công bố di chúc. Vậy thủ tục công bố di chúc là gì?


Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Di chúc muốn có hiệu lực trên thực tế phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Di chúc đáp ứng đủ các điều kiện quy định về tính hợp pháp của di chúc

– Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

– Di sản để lại cho người thừa kế phải còn vào thời điểm mở thừa kế.


Công bố di chúc

Theo quy định của điều 647 BLDS 2015, việc công bố di chúc phải được thực hiện theo các quy định sau đây

Ai được quyền công bố di chúc?

Những chủ thể sau đây có quyền công bố di chúc:

– Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.

– Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc.

Việc công bố di chúc được thực hiện như thế nào?

– Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc. Điều này chứng tỏ việc công bố di chúc được thực hiện sau thời điểm mở thừa kế, tức là thời điểm mà người để lại di sản chết hoặc Tòa án có tuyên bố người đó đã chết.

– Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc để xem xét các nội dung, hình thức của di chúc bản sao có đúng với di chúc bản gốc không.

=> Lưu ý: Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo tính đúng đắn, hợp pháp của bản di chúc được dịch.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *