Xin Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

  • NTH |
  • 30-05-2019 |
  • 606 Lượt xem
  • Hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.
  • Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

Hiện nay, nhu cầu học tập kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các trung tâm bồi dưỡng kỹ năng ngày càng tăng cao. Thấy trước thực trạng này, các doanh nghiệp hướng tới đầu tư thành lập các trung tâm để đào tạo kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học. Tuy nhiên, để trung tâm được thành lập và hoạt động đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng nhiều điều kiện nhất định.

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT quy địnhđiều kiện Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa như sau:

Về cơ sở vật chất:

– Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

– Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

– Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

– Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Về giáo trình, tài liệu:

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống,

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và đào tạo đề nghị cấp phép hoạt động.

 Hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động:

– Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài các điều kiện trên, trung tâm cần đảm bảo các yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy và An ninh trật tự.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Xin Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật Tuệ Lâm để được tư vấn.

– Hotline: 0933898868;và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *