Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không?

  • tuelamlaw |
  • 28-04-2021 |
  • 403 Lượt xem

Câu hỏi:

Tôi và vợ kết hôn được 5 năm nhưng hiện tại chúng tôi có mâu thuẫn về tài sản, chúng tôi có thể chia tài sản này trong thời kỳ hôn nhân được không và nếu có thì cần tuân thủ những điều gì để có thể chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi.

Khi hôn nhân còn tồn tại thì tài sản chung vẫn còn tồn tại, chế độ tài sản này chỉ chấm dứt khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vợ chồng muốn chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có nhu cầu thì có quyền thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng. Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng như sau theo Khoản 1 Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“Vợ, chồng tự thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung;

Nếu không thỏa thuận được vợ, chồng yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Hình thức của thỏa thuận: Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân bắt buộc là văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 39 Luật hôn nhân và gia đình 2014, việc chia tài sản cung trong thời kỳ hôn nhân được xác định theo từng trường hợp như sau:

“- Trường hợp vợ chồng có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi nhận trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản;

– Trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định;

– Trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

– Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Sau khi chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân thì tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chi tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng , trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng. (Theo Khoản 1 Điều 40 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau theo quy định tại Điều 42 Luật hôn và gia đình 2014:

“1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

  1. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
  2. a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
  3. b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
  4. c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;
  5. d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

  1. e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo các quy định của pháp luật thì vợ chồng bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận về chế độ tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, việc thỏa thuận này cần phải lập thành văn bản và được công chứng. Hơn nữa để văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản có hiệu lực thì không thuộc các trường hợp bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết về vấn đề phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm  để được tư vấn trực tiếp thông qua

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *