ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN?

  • tuelamlaw |
  • 03-05-2021 |
  • 234 Lượt xem

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Căn cứ khoản 1, Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Căn cứ khoản 1, Điều 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp”

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân từ ngày có giấy phép hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên có các ưu điểm và nhược điểm như sau:

  Công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Ưu điểm –          Có một chủ sở hữu, do vậy, chủ công ty có thể quyết định mọi vấn đề, hoạt động của công ty mà không cần thông qua ý kiến của bất cứ ai.

–          Chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp của công ty giúp tránh được rủi ro liên quan đến tài sản.

–          Thực hiện chuyển nhượng công ty dễ dàng

 

–          Chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp của công ty giúp tránh được rủi ro liên quan đến tài sản.

–          Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được điều chỉnh rất chặt chẽ, Việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên phải có sự đồng ý của các thành viên khác và phải ưu tiên chuyển nhượng cho những thành viên trong công ty trước nên nhà đầu tư có thể kiểm soát dễ dàng được việc thay đổi các thành viên, tránh được việc gia nhập của người lạ vào công ty.        

Nhược điểm –          Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần

–          Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 thành viên là chủ sở hữu công ty, dó đó, đôi khi sẽ có hạn chế về vốn, nếu muốn huy động vốn từ các cá nhân tổ chức khác phải làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

–          Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần

–          Cơ cấu tổ chức chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *