Trường hợp nào cần đăng ký nhượng quyền thương mại (Franchise)?

  • LTM |
  • 10-06-2019 |
  • 1142 Lượt xem

Trước đây, việc nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam hay nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, thì trước khi thực hiện hoạt động nhượng quyền, thương nhân dự định nhượng quyền đều phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định 120/2011/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012, có quy định tại khoản 2 Điều 3 như sau:

“Điều 17a. Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền

Các trường hợp sau không phải đăng ký nhượng quyền:

a) Nhượng quyền trong nước;

b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương”

Theo quy định nêu trên, việc đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại chỉ còn áp dụng đối với trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

Còn với trường hợp nhượng quyền thương mại trong nước hoặc nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, thương nhân nhượng quyền chỉ cần hàng năm thực hiện báo cáo về việc nhượng quyền thương mại với Sở Công Thương tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi thương nhân nhượng quyền đặt trụ sở.

Về hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM

c) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Bước 1: Thương nhân dự kiến nhượng quyền nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại

Thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam là của Bộ Công Thương.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ pháp lý báo cáo/đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của Luật Tuệ Lâm, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua:

– Hotline: 0933898868;và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *