THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI HAY THÔNG BÁO THAY ĐỔI?

 • tuelamlaw |
 • 01-04-2021 |
 • 254 Lượt xem

Doanh nghiệp là một chủ thể quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Pháp luật Việt Nam có xu hướng mở rộng quyền của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm. Doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Pháp luật doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp phát huy tính tự chủ cao trong điều hành sản xuất kinh doanh trong một khuôn khổ hành lang pháp lý.

Trong quá trình hoạt động, sự điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh, thậm chí là hình thức tổ chức kinh doanh là điều diễn ra thường xuyên, liên tục. Vậy câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục gì để đảm bảo việc thực hiện quyền của mình được pháp luật bảo hộ?

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc bao gồm hai nội dung chính như sau:

I. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các trường hợp:

 1. Tên doanh nghiệp
 2. Địa chỉ trụ sở chính
 3. Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
 4. Người đại diện theo pháp luật
 5. Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH MTV
 6. Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 7. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

II. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các trường hợp:

 1. Ngành, nghề kinh doanh
 2. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 3. Người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là tổ chức
 4. Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 5. Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 6. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
 7. Thông tin đăng ký thuế

Trong đó cần lưu ý: Nếu nội dung thay đổi bao gồm các trường hợp thuộc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo thay đổi thì chọn thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những gợi ý mang tính tổng hợp, tham khảo từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ. Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Để doanh nghiệp của quý vị yên tâm trong hoạt động kinh doanh mà không phải lo lắng về vấn đề thủ tục hành chính, Luật Tuệ Lâm chúng tôi sẵn sàng cho việc tư vấn và hỗ trợ các thủ tục liên quan nói trên. Trân trọng!

– Hotline: 0933898868; và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *