Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

  • tuelamlaw |
  • 17-05-2021 |
  • 450 Lượt xem

Mẫu số D04-THADS đơn yêu cầu thi hành án dân sự được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.

                                                                                                                                   Mẫu số: D04-THADS

                                                                                                                   (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

                                                                                                                          ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (1)……………………………………………………….

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: (2) (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………………………………………………………………………….

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………………………………………………………..

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………………………………………………………………………………………………………….

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……

                                                                                                                                        Người yêu cầu thi hành án                                                                                            (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)         

 

Hướng dẫn

(1) Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự nơi có thẩm quyền thi hành bản án, quyết định của Tòa án, được ghi rõ trong bản án, quyết định của Tòa án.

(2) Người yêu cầu thi hành án có thể là đương sự bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án hoặc người được người được thi hành án, người phải thi hành án ủy quyền, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *