Mẫu đơn khiếu nại

  • tuelamlaw |
  • 17-05-2021 |
  • 266 Lượt xem
  • Khiếu nại là gì?

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

  • Hình thức khiếu nại

Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Đối với khiếu nại bằng đơn

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  • Đối với trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung theo quy định như đối với khiếu nại bằng đơn, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

  • Mẫu đơn khiếu nại

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v…………………..)

Kính gửi:…………….………(Tại đây ghi tên của Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại)

Tên tôi là:……………………. sinh ngày……….tháng……….năm………………

Nơi đăng ký HKTT:………………………. ………………………………………

Số CMND/CCCD……………………………………………………………………

Ngày cấp và nơi cấp:……………………………………………………………….

Nghề nghiệp …………………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của: …………………….

(Ghi tên  của Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bị khiếu nại)

Nội dung vụ việc cần khiếu nại:…………………………………………………

(Tại đây nêu tóm tắt sự sự việc một cách ngắn gọn súc tích, vừa đủ tình tiết)

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:……………………………………………………

  • Đề nghị kiểm tra, xác minh ( có thể sẽ phải cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến đất đai, chứng cứ, người làm chứng, người chứng kiến,…)
  • Yêu cầu cơ quan/cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết lại theo đúng trình tự thủ tục cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Tôi xin cam đoan về nội dung và các tài liệu cung cấp để thực hiện quyền khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề tôi đã khiếu nại. Kính mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 …….., ngày…. tháng… năm….

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  • Những lưu ý khi điền nội dung vào mẫu đơn khiếu nại

Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại

– Người khiếu nại.

+Trường hợp người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

+ Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

– Đối tượng bị khiếu nại.

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

-Nội dung khiếu nại.

+ Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

+ Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

+ Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

+ Những yêu cầu của người khiếu nại.

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

– Cam kết của người khiếu nại.

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *