Hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm của Hội đồng thẩm phán TANDTC

  • LTM |
  • 11-06-2019 |
  • 564 Lượt xem

Ngày 11/01/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP về việc Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm, có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019 (đã được đính chính bởi Thông báo số 15/TB-HĐTP ngày 05/06/2019).

Tại Nghị quyết này đã xác định rõ việc tính lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng sẽ được tính cụ thể như thế nào? Thế nào là Hợp đồng đã thực hiện, Hợp đồng chưa thực hiện và Hợp đồng đang thực hiện được quy định tại Điều khoản chuyển tiếp trong Bộ luật dân sự năm 2015? 

Mời quý độc giả tham khảo toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTPThông báo 15/TB-HĐTP.

 

 

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *