CÓ PHẢI SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY KHI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ HIỆU LỰC KHÔNG?

  • tuelamlaw |
  • 15-04-2021 |
  • 280 Lượt xem

Có rất nhiều doanh nghiệp lo lắng về vấn đề có phải thay đổi điều lệ của công ty hay không khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề này đến quý khách.

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều lệ công ty được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 nên sẽ có nhiều nội dung khác với Luật Doanh nghiệp 2020, dẫn đến việc mâu thuẫn không biết áp dụng văn bản nào khi có tranh chấp xảy ra.

Ví dụ: Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông giữa Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp 2020 có sự khác nhau như sau:

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2014

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có các quyền tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần điều chỉnh cổ đông được hưởng các quyền theo quy định là cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và không cần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng trong Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

=> Như vậy, doanh nghiệp cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

*Thay đổi điều lệ có cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

–  Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

–  Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

=>> Như vậy thủ tục thay đổi điều lệ không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà sẽ sẽ được tiến hành trong nội bộ công ty mà không cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ của công ty Luật TNHH Tuệ Lâm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Tuệ Lâm để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0933898868;

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *