Cá nhân có được nhận thế chấp quyền sử dụng đất?

  • tuelamlaw |
  • 04-06-2021 |
  • 306 Lượt xem

Câu hỏi:

Thế chấp quyền sử dụng đất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phổ biến trong đời sống. Thông thường, cá nhân, tổ chức sẽ thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại hay tổ chức tài chính. Vậy cá nhân có thể đứng ra nhận thế chấp quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015, thế chấp tài sản được quy định như sau:

“1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

  1. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”

Theo đó, thế chấp là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (chủ yếu là để bảo đảm cho khoản vay) và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Bộ luật Dân sự 2015 không có quy định “đích danh” là ai được nhận thế chấp

Căn cứ Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thì:

+ Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế có quyền thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ngoài các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế thì cá nhân cũng có quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, các cá nhân muốn nhận thế chấp quyền sử dụng đất phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như phải thực hiện công chứng, chứng thực đối với hợp đồng thế chấp và thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *