Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

 • NTH |
 • 30-05-2019 |
 • 607 Lượt xem

Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh sau một thời gian hoạt động đã có một sự phát triển nhất định. Để dễ dàng tìm kiếm những cơ hội kinh doanh tốt hơn, các hộ kinh doanh nên tiến hành chuyển đổi thành hình thức doanh nghiệp để mở rộng quy mô cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

Theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP, việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được hướng dẫn như sau:

“Điều 25. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
 2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”.

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản chính);
 2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao chứng thực);
 3. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 4. Điều lệ công ty;
 5. Danh sách thành viên nếu chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh/danh sách cổ đông sáng lập nếu chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 6. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông;
 7. Hợp đồng dịch vụ/Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục;

Ngày 12/03/2019, Tổng cục thuế có Công văn số 786/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương V/v hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, theo đó việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được hướng dẫn như sau:

Nguyên tắc chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mãsố thuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc); mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

b) Về hoàn thành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành doanh nghiệp của Luật Tuệ Lâm,  Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật Tuệ Lâm để được tư vấn.

– Hotline: 0933898868;và/hoặc

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *