Những trường hợp phải đi cai nghiện bắt buộc

  • tuelamlaw |
  • 25-05-2021 |
  • 257 Lượt xem

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người nghiện ma túy để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trước hết được điều chỉnh bởi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, phải đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi. Theo đó, người được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đối tượng nghiện ma túy không dừng lại ở những người từ đủ 18 tuổi trở lên mà có xu hướng gia tăng ở những người dưới 18 tuổi. Vậy với những người dưới 18 tuổi có bị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

  1. Trường hợp đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện là người từ đủ 18 tuổi trở lên

Căn cứ theo Nghị định 136/2016/NĐ-CP, những đối tượng thuộc một trong ba trường hợp sau sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

+ Là người có nơi cư trú ổn định, tức là có thể xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người này và thường xuyên sinh sống trên địa chỉ đó, nếu trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn do nghiện ma túy mà còn nghiện hoặc là người có nơi cư trú ổn định nhưng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. Theo đó, có thể hiểu, người từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định sau khi bị áp dụng các biện pháp cai nghiện giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong một thời gian nhất định mà không có hiệu quả thì mới bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Người có nơi cư trú ổn định nhưng bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phương, thị trấn do nghiện ma túy. Việc bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Trái ngược với trường hợp thứ nhất, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định là người không xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc có nơi đăng ký hộ khẩu, nơi đăng ký tạm trú nhưng không thường xuyên sinh sống trên địa chỉ này khiến cho việc tìm kiếm người nghiện trở lên khó khăn.

  1. Trường hợp đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Ngoài đối tượng nghiện ma túy là người từ đủ 18 tuổi phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như trên, với những người chưa đủ 18 tuổi cũng cần áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây theo quy định tại Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2008)

+ Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Là người nghiện ma túy đã được áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện. Hoặc người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ. Như vậy, đối với người nghiện ma túy kể cả là từ đủ 18 tuổi hay từ đủ 12 tuối đến dưới 18 tuổi nhưng nếu không có nơi cư trú nhất định thì đều được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, địa điểm và cơ sở cai nghiện bắt buộc phải phù hợp với độ tuổi của người cai nghiện bắt buộc.

+ Người nghiện ma túy là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do chính bản thân hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc riêng phù hợp với độ tuổi của người cai nghiện. Trường hợp này phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của người cai nghiện hoặc của gia đình khi không có đủ khả năng, điều kiện hoặc vì những lý do khác mong muốn được cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điểm khác biệt trong việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện giữa hai trường hợp trên là người cai nghiện ma túy thuộc độ tuổi từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không được coi là việc xử lý vi phạm hành chính.

Tại văn bản Hướng dẫn 1160/VKSTC-KSDTTA năm 2001 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn trên tinh thần thực hiện đúng quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2000 như sau:

Thời điểm từ ngày 01/06/2001 không đưa người nghiện ma túy có đơn tự nguyện cai nghiện vào cơ sở chữa bệnh. Đối với người cai nghiện là người chưa thành niên có độ tuổi từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mà bản thân người cai nghiện hoặc gia đình có đơn tự nguyện xin đi cai nghiện thì cũng không đưa vào các trường giáo dưỡng. Theo đó, thực hiện đúng quy định của Luật phòng, chống ma túy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc đưa những người này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Riêng với đối tượng người cai nghiện chưa thành niên phải được cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

  1. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

– Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

– Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

– Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *