Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất không?

  • tuelamlaw |
  • 25-05-2021 |
  • 348 Lượt xem

Trả lời:

Hiện nay, việc công dân di chuyển nơi sinh sống từ quốc gia này sang quốc gia khác là điều không còn xa lạ với bất cứ ai. Đối với Việt Nam, những cá nhân có công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài được gọi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Những người này được thực hiện hạn chế các quyền, nghĩa vụ liên quan đến cá nhân họ trên lãnh thổ Việt Nam. Chẳng hạn như đối với quyền sử dụng đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị hạn chế quyền sử dụng đất hơn so với công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện nhất định của pháp luật thì mới có thể nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 về nhận quyền sử dụng đất :

“1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở thì sẽ được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức nhận thừa kế.

Mặt khác, tại khoản 1 Điều 186 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Theo đó, để được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì những người định cư ở nước ngoài phải thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về nhà ở. Theo đó, tại Điều 7 Luật nhà ở 2014 có quy định về các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

“1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 8 Luật nhà ở 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải đáp ứng được các điều kiện sau:

“1. Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

  1. Có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;”

Như vậy, theo các quy định trên trường hợp những người định cư ở nước ngoài  được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Trường hợp những người trên thuộc đối tượng không được nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ không được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *