Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao mới nhất năm 2021

  • tuelamlaw |
  • 17-05-2021 |
  • 226 Lượt xem

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (Mẫu số 83-DS):

  • Trong đơn đề nghị phải có cơ bản các nội dung sau đây:

– Họ tên, địa chỉ liên hệ, tư cách tham gia tố tụng của người đề nghị

– Tên, số hiệu, ngày cấp của bản án, quyết định

– Yêu cầu của người đề nghị

– Các tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh cho đề nghị của mình là đúng

  • Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Đối với Bản án (Quyết định)…………..(1) số… ngày… tháng… năm…

của Tòa án nhân dân………………….

Kính gửi:(2) ..………………………………………………

 Họ tên người đền ghị:(3) ……………………………………………..

Địa chỉ:(4)…………………………………………………………………………………….

Là:(5) ……………………trong vụ án về………………………………………………..

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)……….. số…. ngày… tháng … năm … của Tòa án nhân dân……… đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7)……………………………………………………………………………….

Yêu cầu của người đề nghị:(8)……………………………………………………………………

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

  1. Bản sao Bản án (quyết định) số……………… ngày….. tháng….. năm….. của Tòa án nhân dân ………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………….

                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

  • Hướng dẫn điền đơn

1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”

2) Theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 354 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

3) + Người làm đơn là cá nhân thì ghi rõ cả họ và tên

+ Người làm đơn là tổ chức, cơ quan thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó

4) + Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú

+ Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn

7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

8) Ghi yêu cầu của người đề nghị

9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn

Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số…; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân….3. Quyết định số…/QĐ-UBND ngày……..).

10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *