Chủ nhà có thể bán nhà khi đang cho thuê không?

  • tuelamlaw |
  • 04-05-2021 |
  • 310 Lượt xem

Câu hỏi: Thưa luật sư tôi đã ký hợp đồng thuê nhà 1 năm nhưng nay mới ở được 5 tháng thì chủ nhà muốn bán nhà, vậy chủ nhà có quyền bán không và tôi có thể tiếp tục thuê nhà không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Theo quy định tại Điều 194 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ sở hữu có quyền định đoạt đối với tài sản:

“Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.”

Điều 127 Luật nhà ở 2014 cũng quy định về mua bán nhà ở đang cho thuê:

1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

2. Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này.

Do đó, chủ sở hữu nhà hoàn toàn có quyền bán căn nhà đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết.

Căn cứ khoản 2 Điều 133 Luật nhà ở 2014 quy định như sau:

“Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Như vậy, bạn vẫn có thể tiếp tục thuê nhà theo thời hạn hợp đồng khi chủ nhà đã bán căn nhà mà bạn đang thuê. Khi bán nhà đang cho thuê chủ sở hữu nhà không cần sự đồng ý của người thuê nhưng phải đảm bảo quyền tiếp tục thuê nhà trong thời hạn của người thuê bằng việc thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

– Hotline: 0933898868

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *