ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

  • tuelamlaw |
  • 03-05-2021 |
  • 283 Lượt xem

Căn cứ Điều 111, Luật Doanh nghiệp năm 2020: Công ty cổ phần có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có các ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm Nhược điểm
–          Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, do đó mức độ rủi ro không cao.

–       Công ty không hạn chế số lượng cổ đông. Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi bằng nhiều phương thức khác nhau. Đặc biệt công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu. Đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

–          Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Trừ trường hợp riêng đối với cổ đông sáng lập, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

–          Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề.

–          Cơ cấu tổ chức chặt chẽ, mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành

–         Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.

–         Bảo mật thông tin không cao bằng các loại hình doanh nghiệp khác.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *