THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

  • tuelamlaw |
  • 03-05-2021 |
  • 335 Lượt xem
  1. Các trường hợp thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp bao gồm:

+ Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);

+ Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;

+ Thay đổi trụ sở chính của công ty;

+ Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;

+ Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);

+ Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;

+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

  1. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi
  • Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Theo mẫu tại phụ lục II – 1 Thông tư 01/2021/TT – BKHĐT)
  • Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( Mẫu tại Phụ lục II – 2 Thông tư 01/2021/TT – BKHĐT)

+ Bảo sao hợp lệ chứng minh nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

  • Thời gian giải quyết: 3 – 5 ngày làm việc
  1. Cách thức nộp

Nộp trực tiếp hoặc nộp online qua cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp tỉnh, thành phố đặt trụ sở công ty.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *