Thành công là một quá trình, không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn!

  • tuelamlaw |
  • 28-04-2021 |
  • 728 Lượt xem
Trồng 1 cái cây không phải ngày mai là thu quả: 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng cũng sẽ chưa có, và phải tính bằng năm, nhưng rồi đều đặn hàng năm cây sẽ cho quả!
?Làm một việc cũng vậy
▶️Nếu kiên trì được 1 tuần, thì nó chỉ là cao hứng
▶️Nếu kiên trì 1 tháng, đó gọi là Bắt đầu
▶️Nếu kiên trì 1 năm, đó gọi là thực lực
▶️Nếu kiên trì 5 năm,đó là Sự Nghiệp
?Làm một việc, nếu chưa “Cho đi” đã muốn “Đòi hỏi”,
nếu chưa Nỗ lực đã muốn Thành công, thì cả đời này “Nhất sự bất thành” .
……. ???
=>Thành công là một quá trình, không dành cho những người thiếu tính kiên nhẫn! ?

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *