Quyền lợi và nghĩa vụ của bị đơn, Quyền phản tố của bị đơn quy định như thế nào?

  • tuelamlaw |
  • 15-04-2021 |
  • 378 Lượt xem

Câu hỏi:

Vợ cũ tôi kiện ra Tòa yêu cầu tôi phải cấp dưỡng cho con 15 triệu đồng/tháng. Luật sư cho tôi hỏi tôi có được yêu cầu phản tố – yêu cầu Tòa án xác định lại đứa con đó không phải là con tôi không? Vì nghi ngờ đó không phải là con của mình nên tôi đã ly hôn với cô ấy, nên giờ tôi có yêu cầu đươc không?

Xin cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm, chúng tôi xin tư vấn cụ thể như sau:

  • Tư cách tham gia tố tụng

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2014, đương sự trong vụ án dân sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

“Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đang bị người này xâm phạm”

Như vậy bạn bị người khác khởi kiện nên sẽ tham gia tố tụng với tư cách bị đơn.

  • Quyền lợi nghĩa vụ của bị đơn khi tham gia tố tụng

Căn cứ vào Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, ngoài các quyền và nghĩa vụ cơ bản quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Được Tòa án thông báo về việc bị khởi kiện.

+ Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

+ Yêu cầu phản tố nguyên đơn, nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn. Đối với yêu cầu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn.

+ Đưa ra yêu cầu độc lập đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Trường hợp yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khá

Như vậy, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố nếu yêu cầu này có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn.

  • Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

Căn cứ vào khoản 1 và 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố.

“1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

  1. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
  3. b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập”

+ Về đối tượng mà yêu cầu phản tố của bị đơn hướng đến: Yêu cầu phản tố của bị đơn chỉ hướng đến nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

+ Thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố: Bị đơn có thể đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

+ Yêu cầu phản tố của bị đơn sẽ được chấp nhận nếu thuộc một trong các trường hợp:

Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn hoặc yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Trong trường hợp của bạn, bạn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố với yêu cầu cấp dưỡng của nguyên đơn để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn hoặc để loại trừ việc chấp nhận một phần hay toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Công ty luật TNHH Tuệ Lâm gửi bạn đọc tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

– Hotline: 0933898868;

– Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *