Một tài sản thế chấp cho nhiều khoản vay có được không?

  • tuelamlaw |
  • 06-05-2021 |
  • 669 Lượt xem

Câu hỏi: Thưa luật sư tôi có một mảnh đất hơn 200 mét vuông đã đem đi thế chấp để vay tiền, giờ tôi còn có thể dùng mảnh đất đó để vay tiền chỗ khác không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Hiện nay, khi các bên có nghĩa vụ đối với nhau thường áp dụng một biện pháp nào đó để bảo đảm quyền lợi cho người có quyền. Thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ do pháp luật quy định theo đó, các bên trong quan hệ nghĩa vụ lựa chọn sử dụng để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thế chấp tài sản: “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).”

Điều 296 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự:

 “1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  1. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.
  2. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.”

Theo đó, việc bạn muốn thế chấp mảnh đất để bảo đảm cho nhiều khoản vay cần tuân thủ:

– Tài sản bảo đảm phải có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm. Trừ trường hợp các bên thỏa thuận với nhau về việc dùng tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm và trường hợp khác do pháp luật quy định. Khi bạn muốn thế chấp mảnh đất để vay nhiều khoản thì giá trị mảnh đất cần phải lớn hơn tổng các khoản vay,  trong trường hợp giá trị mảnh đất nhỏ hơn tổng các khoản vay thì bạn phải thỏa thuận được với người cho vay về việc đó.

– Khi bạn đã thế chấp mảnh đất cho bên nhận thế chấp thì khi thế chấp mảnh đất đó cho bên nhận thế chấp khác thì bạn buộc phải thông báo cho bên nhận thế chấp sau biết về việc thế chấp trước đó.

– Hình thức: Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm gửi bạn đọc tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *