LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN LƯU Ý GÌ?

  • tuelamlaw |
  • 09-04-2021 |
  • 411 Lượt xem

        Khi môi trường và điều kiện kinh doanh có sự biến đổi thì việc các doanh nghiệp có sự thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh là điều dễ dàng xảy ra. Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục liên quan, doanh nghiệp không tránh khỏi khó khăn với các quy định pháp lý vốn không dễ tiếp cận. Luật Tuệ Lâm xin chia sẻ những điều cần lưu ý khi lựa chọn ngành, nghề kinh doanh như sau:

  1. Ngành nghề cấm kinh doanh

Khi lựa chọn ngành nghề, chúng ta cần lưu ý không lựa chọn những ngành nghề bị cấm kinh doanh như:

– Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tưu 2020;

– Kinh doanh các hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật Đầu tư 2020;

– Kinh doanh mẫu vật các lời thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã đã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III Luật Đầu tư 2020;

– Kinh doanh mại dâm;

– Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thau người;

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

– Kinh doanh pháo nổ;

– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

  1. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Khi thực hiện bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp có quyền đăng ký bổ sung trước. Sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh, hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Doanh nghiệp phải đảm bảo quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề.

– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp không phải chứng minh vốn pháp định, vốn điều lệ đối với các ngành, nghê kinh doanh có điều kiện về vớn khi thành lập công ty, cũng như khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  1. Đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

      Trong vòng 10 ngày kể từ khi triển khai kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký thì doanh nghiệp phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh để đăng ký cho ngành nghề kinh doanh mới.

  1. Danh mục ngành nghề kinh doanh được phép kinh doanh
  • Ngành nghề kinh doanh được liệt kê trong danh mục ngành nghề kinh tế quốc dân với mã ngành được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *