Có thể tiếp tục thuê nhà nếu chủ sở hữu chết không?

  • tuelamlaw |
  • 06-05-2021 |
  • 325 Lượt xem

Câu hỏi: Thưa luật sư, tôi đã ký hợp đồng thuê nhà 2 năm nhưng nay chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà thì nghe tin chủ nhà đã chết, vậy tôi có thể tiếp tục thuê nhà theo hợp đồng đã ký kết không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Nhà ở năm 2014 bao gồm:

“a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng;

  1. b) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
  2. c) Nhà ở cho thuê không còn;
  3. d) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;

đ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

  1. e) Chấm dứt theo quy định tại Điều 132 của Luật này”.

Theo đó, người cho thuê chết không thuộc trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà.

Theo khoản 1 Điều 133 của Luật này quy định:  “Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước”.

Theo đó, nếu hợp đồng đã ký vẫn còn thời hạn cho thuê bạn vẫn có thể tiếp tục thuê nhà theo thời hạn trong hợp đồng. Dù di sản thừa kế được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật, nếu bạn và người thừa kế hợp pháp không có thỏa thuận khác, người này có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Đây cũng là một trong những trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại của người thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, trong trường hợp này vì hợp đồng thuê nhà vẫn còn thời hạn, nếu chủ sở hữu nhà ở chết thì gia đình bạn vẫn được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Khi đó, người thừa kế sẽ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Và bạn và người thừa kế cũng có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc ký kết lại hợp đồng cho thuê mới.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *